Flöden, Information, Inspiration, Kul, Tankar, Vackert

Måninspirerat flöde – Bjud in månens svalkande och lugna kraft

Du behöver alltid båda krafterna – sol/måne, värme/kyla, glädje/sorg, stark/svag, sött/salt… Du kan inte bara välja det du tycker bäst om. Kroppen och sinnet behöver balans. Yin & Yang. Lagom är bäst. ;-) 

Jag har aldrig känt mig speciellt påverkad av månen. Jag har i alla fall aldrig relaterat det till månen. Nu läste jag precis om varför man inte ska yoga vid nymåne och fullmåne här (enligt vissa yogatraditioner): http://www.yoga-abode.com/node/800. Denna artikel säger att månen påverkar människor på samma sätt som den påverkar jorden. Teorin är att människokroppen består av 70% vatten och därför påverkas vi på samma sätt som havets ebb och flod. Måncyklarna bestäms av månens position i relation till solen. Fullmåne uppstår när solen och månen är i opposition och nymåne när den är i konjunktion. Både solen och månen har en dragningskraft (gravitation) på jorden.

Tim Miller, som är en känd Ashtanga yogis och en av de första certifierade amerikanska lärarna, uttrycker det såhär:

The full moon energy corresponds to the end of inhalation when the force of prana is greatest. This is an expansive, upward moving force that makes us feel energetic and emotional, but not well grounded. The Upanishads state that the main prana lives in the head. During the full moon we tend to be more headstrong. The new moon energy corresponds to the end of exhalation when the force of apana is greatest. Apana is a contracting, downward moving force that makes us feel calm and grounded, but dense and disinclined towards physical exertion.
http://www.ashtangayogacenter.com/moon.html

Det finns däremot inga vetenskapliga bevis som stödjer denna teori. Det som har bekräftats är att månen har en viss inverkan. Många levande organismers verksamhet, ätande, fortplantning och biologiska rytm är förknippade med tidvattnet, som i sin tur är direkt påverkat av månens gravitation.
http://wol.jw.org/sv/wol/d/r14/lp-z/102000364

Även om vetenskapen har visat att månen har en viss inverkan på de olika livsformer som finns på jorden, är det svårt att avgöra i vilken utsträckning. Universum är invecklat och jag hoppas att de fantastiska mekanismer som styr universum kommer att förbli okända (vetenskapligt).

Jag ska faktiskt börja notera de nätter jag sover lite sämre eller har mer eller mindre energi och se om det finns något samband med fullmåne/nymåne. Nyfiken på vad det blir för resultat (jag kommer inte utesluta att det finns andra orsaker också…)

Det är intressant att jobba med månens symbolik också. Detta månflöde är svalare, mer svävande och dansant. Du blir varm men inte lika varm som vanligt. Symboliken förklaras i en gammal yogisk text:

Månhälsningen är inte lika känd som solhälsningen och det beror på att den inte är lika gammal. Det finns däremot gamla spår av tankarna kring månen i Shiva Samhita, en 500 år gammal Tantrisk text (tantrisk som den hinduistiska filosofi som kom innan hatha yogan, inte modern sexuella metoder), där månen ses som en källa av odödlighet. David Gordon White, Professor i religion vid University of California, Santa Barbara, beskriver hur utövare av den Tantriska filosofin trodde att ”solen” var lokaliserad i solar plexus och månen var lokaliserad i kronan av huvudet. Månen skulle innehålla amrita – ”the stuff of the macrocosmic moon, the divine nectar of immortality, which pours itself into the world in the form of vivifying rain.” Medan den glödande solen i (över)magen var viktig för att trigga yogans processer så kunde glöden, över tid, orsaka åldrande, förruttnelse och död. För att motverka denna process så gjorde yogisarna specifika övningar, såsom inversioner och mudras (låsen), för att både konservera och producera amrita. Att ställa sig upp och ned (huvudstående, handstående etc) skulle göra så att vitala vätskor flödade från de undre chakran till de övre och vilda amrita (också kallad soma).

Om du tillämpar esoterisk anatomi till modern hatha yoga så skulle du kunna säga att Surya Namaskar (solhälsning) triggar de yogiska processerna genom att värma upp kroppen och ge oss en intern eld och passion för att dyka djupare in i den yogiska läran. Och Chandra Namaskar (månhälsningen) ger oss en metod för att svalka/kyla ner kroppen, vilket kan hjälpa till att fylla på vår vitala energi.
http://www.yogajournal.com/practice/2809%3E

Yogiska texter har länge uppmärksammat att kroppen både har uppvärmande och svalkande energier och att pranayama (andningsövningar) kan skapa balans mellan dem.

Du behöver alltid båda krafterna – sol/måne, värme/kyla, glädje/sorg, stark/svag, sött/salt… Du kan inte bara välja det du tycker bäst om. Kroppen och sinnet behöver balans. Lagom är bäst. ;-) Yin & Yang.

Flödet är inspirerat av Shiva Rea’s moon flow, Kathryn Budig’s Dancy flow på Yogaglo samt Jayadeva teaching the moon flow.

the-moonQuote by Rumi.