Information, Vackert

Namasté

namasté

Namasté kommer från sanskrit och är en slags hälsningsfras som ofta används inom hinduismen. Ordet är en kombination av namah och te (en förkortad variant av tubhyam). Namah betyder ”buga”, ”vördnad”, ”vördnadsfull hälsning” eller ”tillbedjan”. Te betyder ”till dig” (dativformen av ”du”). Därmed betyder namasté bokstavligen ”buga för dig” eller ”Jag bugar för dig”.*

Enligt Yoga Journal så kan namasté ses som en symbol för tacksamhet och respekt emellan yoga elever och lärare. Läraren bjuder in eleven att anknyta till dennes energi och traditioner och därmed kan sanningen flöda – sanningen att vi alla är EN när vi lever från hjärtat.

*Cologne Digital Sanskrit Lexicon

1 reaktion på ”Namasté

Kommentarer är stängda.