Inspiration, Tankar, Vackert

Skapa utrymme – Make space

Nu blir det djupt: ”Space is what enables everything to be”. I ett rum finns utrymme, men man lägger inte direkt märke till själva utrymmet utan mer vad som finns inuti eller hur det är inrett. Det är utrymmet som gör att sakerna kan finnas där. På samma sätt är det i din kropp. Du kan känna, se, tänka för att det finns utrymme att göra det. Istället fastnar du ofta i dina tankar, i dina känslor eller i något du ser. Försök att vara i utrymmet – ditt medvetande och ta vara på det. Yoga kan hjälpa dig expandera ditt utrymme – ”expand your inner space”. Frågor?;-)

kamel