Inspiration, Tankar

Vi är – spontan poesi

Hjärtats slag, rytmen.
Brisen i håret, i träden.
Fötterna på marken vibrerar.
Liv i min famn, liv i min kropp.
Du är, jag är.

Varje slag, varje rytm.
En dans.
I ljus och mörker vi dansar.
Steg för steg, vi leker oss fram.
Utan mål, utan syfte.
Det är livet som bär oss.
Det är glädjen i leken, i rörelsen, i dansen.
Målet och syftet ser vi sedan.
Vi ser ändå aldrig hela bilden.

Var inte så allvarlig. Ge upp sökandet och börja dansen.
Vi håller dig. Du är stöttad, buren, för alltid älskad.